Οι Υπηρεσίες Μας

Αναλυτικός Κατάλογος Υπηρεσιών

Πλήρης Ανάλυση Γενέθλιου Χάρτη

80€

Ερωτική Συναστρία

80€

Πρόβλεψη με Ντέστε

30€

Πρόβλεψη με Μία Τράπουλα

15€

Πρόβλεψη με Δύο Τράπουλες

30€

Πρόβλεψη με Τρεις Τράπουλες

45€

Πρόβλεψη με Τρεις Τράπουλες & Εκκρεμές

60€

Πρόβλεψη με Τρεις Τράπουλες & Κρυστάλλινη Σφαίρα

90€

Καφεμαντεία 12€
Καφεμαντεία 12€
Μαγικές Εργασίες Κάθε Είδους
Μαγικές Εργασίες Κάθε Είδους